Calendar

2019 Term Dates

Term 1: Monday 28 January – Friday 5 April 2019

Term 2: Monday 29 April – Friday 5 July 2019

Term 3: Monday 22 July – Friday 20 September 2019

Term 4: Monday 14 October – Friday 13 December 2019